Webserwisy

Webserwisy służą głównie do obsługi żądań na przykład z aplikacji mobilnej.

Aplikacja łączy się z webserwisem aby dowiedzieć się czy w bazie znajduje się coś do wyświetlenia lub przekazuje dane do zapisania w bazie. Webserwis, ogólnie ujmując jest niezbędnym pośrednikiem komunikacyjnym, pomiędzy aplikacją a serwerem. 

Tworzymy webserwisy do aplikacji mobilnych w języku PHP na bazie frameworka LARAVEL.