SQL Lite

 

SQL Lite jest popularna bazą do przechowywania małych danych wykorzystująca jezyk SQL. Sekret tej bazy tkwi w wymaganiach do jej działania. Baza może być użyta praktycznie na każdym systemie. Bazę danych umieszcza się najczęściej w aplikacjach natywnych w formie pliku. Jest utrzymywana na dysku przy użyciu tak zwanych B-tree (B- drzew). Każde drzewo jest osobno do każdej z tabel i indeksów.

Baza jest często wykorzystywana w większych aplikacjach oraz w systemach wykorzystujących relacyjne bazy danych takich.

Ten rodzaj bazy danych zapisywany jest w postaci plików binarnych. Bezpieczeństwo SQL Lite jest uzależnione od używanego zabezpieczenia systemu plików. Istnieje też projekt, który oferuje szyfrowanie tego typu bazy danych w czasie rzeczywistym.

W naszej firmie wykorzystujemy ten rodzaj bazy danych w niektórych projektach na system Android.